Skyløsning:
Spider er nå en skyløsning. Det er kreves ingen lokal installasjon av programvare og database.  Innloggingsrutinenen imøtekommer kravene i Sikkerhetsnvå 4, som er det stengeste sikkerhetsnivået og som kreves for å håndtere helsedata.
WEB Service API og HC2
Integrasjoner håndteres av vårt WEB Service API, og vår integrasjonsmodul HC2. Alle grunndata hentes fra turnussystem og journalsystem. Dobbeltregistreringer unngås.

Ved planlegging i hjemmesykepleien importeres oppdragsinformasjonen  fra journalsystemet (1) og  informasjon om pleierne fra turnussystemet (2) . Etter planlegging i SPIDER (3) overføres arbeidslistene tilbake til journalsystemet (4). Deretter sendes arbeidslistene fra journalsystemet til pleierne (5) og de dokumenterer etter utført oppdrag (6).  Integrasjonen skjer via SPIDER API.