Alle oppdrag overføres automatisk fra ditt journalsystem, og informasjon om hvilke pleier som er på vakt overføres fra turnussystemet. Planleggeren velger hvilken vakt det skal planlegges for, for eksempel kveldsvakt i kveld, og  starter optimering. Etter noe minutter er planen ferdig. Ofte vil planen deretter være klar til å sendes tilbake til journalsystemet og deretter ut til pleierne.

Det er også mulig å justere/endre på planen manuelt med drag and drop, eventuelt endre noen parametre og  optimere på nytt. Optimeringen tar hensyn til en mengde faktorer for for å lage effektive, gode og realistiske planer.