Optimering er svært komplisert og krever avanserte regnemodeller. For å sikre kvaliteten på optimerings-software er det blitt utarbeidet internasjonale, standardiserte testcase.  Vi analyserte 300 slike testcase. Vi slo bestenotering på 197 case, og hadde 49 tangeringer/nær tangering. Videre hadde vi 54 case der vi lå så vidt bak det aller beste resultat noensinne oppnådd.

Dette betyr at vi har bedre resultater enn det samlede miljø av forskere og konkurrenter på verdensbasis. Det er unikt for et kommersielt produkt, og vi er svært stolte av disse resultatene. Testingen verifiserer at vi er i spissen for optimeringskvalitet.