SPIDER gir:

  • Halvert tidsbruk ved planlegging.     
  • Jevne logiske vaktlister
  • Økt kontinuitet for pasientene. De får besøk av færre pleier.
  • 100% kontroll på kompetansekrav
  • Kontroll og oversikt. Krav til gode grunndata.  Gode driftsrapporter